Gwarancja wysokiej jakości

z nami zyskają Państwoczas, pieniądze i spokój

Oferta

Jako Państwa dział rachunkowo-finansowy, śmiało stawiamy czoło trudnym sprawom.

Obsługujemy kompleksowomałe i średnie przedsiębiorstwa z polskim i zagranicznym kapitałem.

Oferujemy naszym klientom wysokiej jakości usługi, z nami zyskają Państwo czas, pieniądze i spokój.

DLA SPÓŁEK Z O.O. - PEŁNA KSIEGOWOŚĆ

KONSULTACJE BIZNESOWE

USŁUGI BIUROWE

SZKOLENIA BHP


KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA I PODATKOWA – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • konsultacje biznesowe
 • usługi biurowe
 • szkolenia BHP
 • Prowadzenie pełnej księgowości według Polskiej Ustawy o Rachunkowości.
 • Sporządzanie bilansu otwarcia, bilansu zamknięcia.
 • Ewidencja księgowa operacji gospodarczych.
 • Ewidencja środków trwałych bilansowa i podatkowa.
 • Sporządzanie deklaracji CIT, VAT, VAT-UE.
 • Sporządzanie bilansu miesięcznego, rocznego, rachunku zysków i strat, wyliczanie wskaźników ekonomicznych.
 • Raportowanie klientom w każdym miesiącu: bilans, rachunek zysków i strat, informator o koncie (w języku polskim, angielskim, niemieckim), zestawienia.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych oraz rocznych dla NBP, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Celnego – Intrastat.
 • Nadrobienie zaległości księgowych i podatkowych we współpracy z klientem.

KSIEGOWOŚĆ Z ZAKRESU KADRY – PŁACE – ZUS

 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • .
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło.
 • We współpracy z inspektorem do spraw BHP: sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu.
 • Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-4R.

REJESTRACJA FIRM ZAGRANICZNYCH DLA POTRZEB VAT W POLSCE

REJESTRACJA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

 • Przygotowanie i organizacja umów oraz aktów notarialnych spółek prawa handlowego.
 • Rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Uzyskanie aktualnych wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym, aktualizacja w Głównym Urzędzie Statystycznym.
 • Rejestracja w Urzędzie Skarbowym, aktualizacja w Urzędzie Skarbowym, zaświadczenia o niezaleganiu.
 • Rejestracja w ZUS, aktualizacja w ZUS, zaświadczenia o niezaleganiu.
 • Przygotowanie tekstów Sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej.
 • Prowadzenie księgi udziałów, księgi akcji, uchwał zarządu.
 • Sporządzanie remanentów.
 • Stały nadzór i kontrola nad prowadzoną dokumentacją.Kontakt

Perfekt Biuro Rachunkowe
ul. Królowej Korony Polskiej 25, pok.
70-486 Szczecin

tel. : 91-421-09-86
gsm. : 691-133-788
biuro.perfekt6@interia.pl

Nasz Fanpage

© Perfekt Biuro Rachunkowe

o nas oferta praca kontakt